Grafika W Internecie Shelley Powers

ISBN: 9781457173738

Published: September 1st 2012

ebook


Description

Grafika W Internecie  by  Shelley Powers

Grafika W Internecie by Shelley Powers
September 1st 2012 | ebook | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | | ISBN: 9781457173738 | 9.27 Mb

Spraw, by Twoja strona wyglsda?a profesjonalnie! Jaki format wybra? dla plikow graficznych?Jak tworzy? grafik? u?ytkows?Jak wykorzysta? grafik? wektorows?Wszyscy doskonale wiemy o tym, ?e o warto?ci strony internetowej ?wiadczs tre?ci na niejMoreSpraw, by Twoja strona wyglsda?a profesjonalnie! Jaki format wybra? dla plikow graficznych?Jak tworzy? grafik? u?ytkows?Jak wykorzysta? grafik? wektorows?Wszyscy doskonale wiemy o tym, ?e o warto?ci strony internetowej ?wiadczs tre?ci na niej umieszczone. Nie da si? jednak zaprzeczy?, ?e forma, w jakiej ss one podane, rownie? ma znaczenie.

Osisgni?cie rownowagi w tym zakresie nie jest rzeczs ?atws. Jak sprawi?, ?eby nie dosz?o do przerostu formy nad tre?cis? Jak zapewni? optymalny stosunek jako?ci u?ytych grafik do ich obj?to?ci (w ko?cu przepustowo sczy nie jest niesko?czona)?

Przy du?ej liczbie odwiedzajscych ro?nica kilku kilobajtow mo?e prze?o?y? si? na ogromny wzrost obcis?enia ?sczy, a co za tym idzie, wzrost kosztow utrzymania strony. Wydawa?oby si?, ?e te i wiele innych kwestii mogs rozwisza? tylko profesjonali?ci.

Jednak wcale nie musi tak by?! Ka?dy, kto przeczyta t? ksis?k?, b?dzie czu? si? swobodnie w zagadnieniach zwiszanych z publikacjs i wykorzystaniem grafiki w Internecie!Dzi?ki ksis?ce Grafika w internecie poznasz wszystkie aspekty pracy z obrazami umieszczanymi w globalnej sieci. Shelley Powers przedstawi Ci wykorzystywane formaty plikow graficznych oraz poka?e, do czego ka?dy z nich nadaje si?

najlepiej. Zdob?dziesz wiedz? na temat dost?pnych narz?dzi do obrobki grafiki -- zarowno tych p?atnych, jak i darmowych. Ponadto nauczysz si? tworzy? miniatury zdj i uk?ada? zdj?cia na stronie. Dowiesz si?, jak tworzy? grafik? u?ytkows, jakie zasady obowiszujs przy pracy z grafiks wektorows oraz jakie mo?liwo?ci drzemis w formacie SVG. Na koniec zapoznasz si? z tematami zwiszanymi z projektowaniem stron internetowych -- zrozumiesz, jak wykorzysta? kaskadowe arkusze stylow (CSS), jak przygotowa?

dobrs i przejrzysts stron? oraz jak dynamicznie zmienia? w?a?ciwo?ci grafiki! Je?eli my?lisz, ?e praktyczne wykorzystanie grafiki na stronach WWW to wiedza tajemna, ta ksis?ka z pewno?cis to zmieni!Formaty plikow graficznych i ich zastosowaniePrzygotowanie zdj do publikacji w InternecieNarz?dzia do obrobki grafiki -- p?atne i darmoweEdytory obrazow dost?pne onlineTworzenie miniatur Sposoby uk?adania zdj na stronieNarz?dzia do automatycznego generowania galerii oraz pokazow slajdowTworzenie grafiki u?ytkowejWykorzystanie grafiki wektorowej i formatu SVGZastosowanie kaskadowych arkuszy stylow (CSS)Zasady tworzenia dobrych stron WWWNarz?dzia u?atwiajsce projektowanie stron WWWDynamiczna modyfikacja grafikAutomatyzacja obrobki grafiki -- narz?dzie ImageMagick oraz obrobka za pomocs PHP/GDSposob wykorzystania serwisow Google Maps oraz Yahoo!

Maps?sczenie danych z grafiks Poznaj wszystkie aspekty praktycznego wykorzystania grafiki w Internecie!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Grafika W Internecie":


poolshopsonline.com

©2012-2015 | DMCA | Contact us